Artikel 1. Bedrijfsgegevens
LINC is een vereniging waarbij ondernemers en young professionals bij elkaar komen om met elkaar en van elkaar te leren.

Artikel 2. Persoonsgegevens
LINC verwerkt persoonsgegevens van leden, omdat ze lid geworden zijn van onze vereniging  en omdat leden deze gegevens aan ons verstrekken.  Hieronder een overzicht van de (mogelijke) persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Bedrijfsnaam;
  • Voor en achternaam;
  • Adresgegevens;
  • Telefoon/mobiel
  • Emailadres
  • Foto’s van activiteiten LINC

Artikel 3. Verwerkingsdoelen en rechtmatige grondslag
De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

  • Uitvoeren van het lidmaatschap
  • Facturatie van het lidmaatschap
  • Op de hoogte houden van de ledenactiviteiten, waaronder georganiseerde bedrijfsbezoeken en informatiebijeenkomsten van LINC

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de volgende grondslagen:

LINC verwerkt persoonsgegevens op basis van de overeenkomst. Deze persoonsgegevens zijn een noodzakelijke voorwaarde om een lidmaatschap af te sluiten. Leden zijn niet verplicht om deze gegevens aan ons te verstrekken. Het niet verstrekken van alle persoonsgegevens kan er toe leiden dat het lidmaatschap niet naar behoren uitgevoerd kan worden. Daarnaast verwerkt LINC het emailadres van leden om leden op de hoogte te houden van de ledenactiviteiten. Hiervoor heeft LINC een gerechtvaardigd belang. Voor LINC is het van belang dat het bestuur weet hoeveel leden de vereniging heeft en hoeveel leden per activiteiten aangemeld zijn.

Artikel 4. Foto’s
Op de website van LINC (www.linc.nl) worden foto’s geplaatst van onze activiteiten. Het belang dat LINC heeft bij het plaatsen van de foto’s is om ondernemers bekend te maken met onze activiteiten en om onze vereniging te promoten.

Foto’s van de ledenactiviteiten van LINC worden verwerkt op basis van het gerechtvaardigd belang.

LINC draagt er zorg voor dat aanstootgevende foto’s niet worden gepubliceerd op de website of sociale mediakanalen.

Leden hebben te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de foto’s op de website. Hiervoor kunt u contact opnemen met het bestuur van LINC.

Artikel 5. Bewaartermijn
LINC zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.  Na het beëindigen van het lidmaatschap zullen de gegevens nog een maand in ons systeem bewaard blijven.

Artikel 6. Delen met derden
LINC verstrekt persoonsgegevens van leden en het adressenbestand niet aan derden.  Mocht LINC in de toekomst gegevens van leden verstrekken aan derden dan is LINC verplicht de leden eerst om toestemming te vragen, tenzij het verstrekken nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Artikel 7. Beveiliging
LINC neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende beveiligingsnormen.

Artikel 8. Rechten van betrokkenen
Leden hebben het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen en/of bezwaar te maken. Maak hiervoor een afspraak bij Niels Crooijmans (secretaris LINC). Het indienen van een klacht is mogelijk bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook hebben leden altijd de mogelijkheid om de toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken. Hiervoor dienen leden ook contact op te nemen met het bestuur van LINC. Het is belangrijk dat leden zich kunnen legitimeren en aan kunnen tonen dat de gegevens die ze in willen zien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van het desbetreffende lid zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere leden in te zien.

Artikel 9. Cookies
LINC gebruikt functionele en geanonimiseerde tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk om de gebruikerservaring van de website beter te maken en voor het verbeteren van de website.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Op de website van LINC  zijn ook knoppen (buttons) opgenomen om pagina’s te kunnen aanbevelen (liken) en delen op sociale netwerken, namelijk Twitter, Facebook, LinkedIn, Google+ en Instagram. Deze knoppen plaatsen cookies van die van deze sociale netwerken zelf afkomstig zijn. LINC heeft  daar geen invloed op. Leden kunnen de privacyverklaringen van deze sociale netwerken lezen om te weten hoe zijn met (persoons)gegevens omgaan die zij via deze cookies verwerken. Houd er  rekening mee dat deze verklaringen van tijd tot tijd kunnen wijzigen.

Artikel 10. Wijzigingen
LINC kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen.  Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Interesse?

Word lid van LINC.

Heb je vragen?

Neem contact op

Heb je vragen, wil je een keer een meeting bijwonen of wil je graag een afspraak met ons maken? Neem dan contact met ons op per mail en we zullen binnen 48 uur reageren.

info@lincnetwerk.nl
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×